Beheren van Ganzen


Voor de winterganzen heeft de rijksoverheid nu foerageergebieden ingesteld, waar ganzen ongestoord kunnen verblijven en waar ze niet bejaagd of verjaagd mogen worden. Bij overlast elders worden de ganzen verjaagd naar deze foerageergebieden. Hierbij worden allerlei verjaagmethoden ingezet.  In de zomer, wanneer de gewassen het meest kwetsbaar zijn voor ganzenvraat, wordt het aantal ganzen door afschot gereguleerd. De provincies geven hiervoor onder strikte voorwaarden ontheffing. De verjaging en aantalsregulering wordt uitgevoerd door de Wildbeheereenheden (WBE’s). Hierin werken boeren, particuliere grondbezitters, natuurbeheerorganisaties en jagers samen. Als gevolg van het beleid worden er dus ganzen geschoten. Deze wilde ganzen kunnen een goede bestemming krijgen als ‘natuurvlees’.

Paulien Niewold behartigt o.a. de belangen van De Jagersvereniging provincie Friesland: “De provincie probeert met een groot aantal beheermaatregelen en financiële middelen de ganzenproblematiek binnen aanvaardbare perken te houden. Eén van die beheermaatregelen is het schieten van ganzen door jagers om de populaties tot een gewenst niveau terug te brengen en om de gans terug te dringen naar de aangewezen foerageergebieden. Dit zijn plaatsen waar de boeren naast vergoeding van de schade ook een beheervergoeding ontvangen voor de opvang van de ganzen.  Jaarlijks worden hierdoor vele ganzen geschoten. Het vlees ervan is uitstekend te eten, mits de gehele verwerkings- en distributieketen goed georganiseerd is.” aldus Paulien Niewold.

Paulien Niewold regiomanager van 

De Jagersvereniging provincie Friesland

In een drietal Wildbeheereenheden (WBE’s) in de provincie Friesland wordt nu de mogelijkheid geboden om geschoten ganzen vanuit het veld binnen een afstand van niet meer dan 10 km naar een koeling te brengen, waarbij de jager een Fair Trade prijs krijgt voor iedere afgeleverde gans. Hiermee wordt de verwerkende keten een natuurlijke basisgrondstof geleverd voor de verwerking tot Wild Fries ganzenvlees.

Wild Fries ganzenvlees 

- een bijzonder duurzaam streekproduct -


Mede mogelijk gemaakt door:


© 2015 Gans en Bord      Powered by Natuurlijk!  


Privacyverklaring                                               Gebruikersovereenkomst